Starbox – okolju prijazno oglaševanje!
Nova zvezda v oglaševanju

Kaj je Starbox
Starbox je novost v oglaševanju na prostem na našem trgu. Starbox so premium reciklažni zabojniki z oglasnim prostorom na urbanih lokacijah. Starbox zabojnike je možno zaslediti v večjih svetovnih mestih, kot so Istanbul, Miami, Milano, Torino, Toronto in sedaj tudi v Ljubljani!

Reciklažni sistem
Starbox zabojniki imajo 3 ločevalne enote odpadkov glede na reciklažni sistem lokacije zabojnika. Za odpadke skrbi lokalni komunalni vzdrževalec, ki zagotavlja dejansko reciklažo odpadkov.

Oglaševanje na Starbox
Starbox zabojnik nudi inovativen prostor za oglaševanje. Je nova vrsta OOH (Out of home) oglaševanja in obenem podpira varovanje okolja. Zabojniki Starbox nudijo odlično vidnost oglasov ter s tem doseg potrošnikov. Nameščeni so namreč na visoko frekventnih lokacijah pešcev ter ob prometnih cestah. Obenem pa se pri zabojniku ob odlaganju odpadkov ljudje zadržijo več časa in si tako lahko dodobra ogledajo oglas na zabojniku.

Podatki o Starbox-u
Oglasni prostor se nahaja na obeh straneh zabojnika in meri 141x71cm. Zaščiten je s pokrovom in tako odporen na razne zunanje dejavnike.

Starbox v Sloveniji
Starbox zabojniki so v nameščeni na dobro vidnih lokacijah v Ljubljani. V prihodnosti pa se bo Starbox razširil tudi drugod po Sloveniji.

Eko-oglaševanje – oglašujte in podpirajte reciklažo odpadkov!
Dodajte Starbox v vaše naslednje medijske plane!